Lớp 1 2 3 4 5

Câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1: Bài 18. Yến tạ tấn

10

1. Nối mỗi vật với số đo thích hợp:

2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 yến =…kg

2 yến =… kg

10 kg =…yến

7 yến =… kg

2 yến 5 kg =… kg

7 yến 2 kg =…kg

b) 1 tạ = … yến

10 yến = … tạ

1 tạ = … kg

100 kg = … tạ

3 tạ = …yến

8 tạ = … yến

5 tạ = … kg

5 tạ 8 kg = … kg

c) 1 tấn = … tạ

4 tấn = … tạ

10 tạ = … tấn

9 tấn = … tạ

1 tấn = … kg

7 tấn = 7… kg

1000 kg = … tấn

3 tấn 50 kg = … kg

3. Điền dấu >, <, =

5 tấn ……35 tạ

32 yến – 20 yến…… 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kg ……2700kg

200kg x 3 ……6 tạ

650kg …… 6 tạ rưỡi

5 tấn …………30 tạ : 6

4. Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp?

1. Nối

Câu 1, 2, 3, 4 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1: Bài 18. Yến tạ tấn

2.Viết số thích hợp

a) 3 yến = 30 kg

2 yến = 20 kg

10 kg = 1 yến

Quảng cáo

7 yến = 70 kg

2 yến 5 kg = 25 kg

7 yến 2 kg = 72 kg

b) 1 tạ = 10 yến

10 yến = 1 tạ

1 tạ = 100 kg

100 kg = 1 tạ

3 tạ = 30 yến

8 tạ = 80 yến

5 tạ = 500 kg

5 tạ 8 kg = 508 kg

c) 1 tấn = 10 tạ

4 tấn = 40 tạ

10 tạ = 1 tấn

9 tấn = 90 tạ

1 tấn = 1000kg

7 tân = 7000kg

1000kg = 1 tấn

3 tấn 50kg = 3050kg

3. Điền >, <, =

5 tấn > 35 tạ

32 yến – 20 yến < 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kg < 2700kg

200kg x 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi

5 tấn > 30 tạ : 6

4.

Tóm tắt

Gạo tẻ : 3 tấn 8 tạ

Gạo nếp ít hơn gạo tẻ : 12 tạ

Gạo tẻ và gạo nếp :…tạ ?

Bài giải

Số gạo tẻ có trong kho là:

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

38 – 12 = 36 (tạ

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ

26 tạ gạo nếp

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

17 giờ 39 phút trước 21

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

17 giờ 47 phút trước 19

How to Bathe and Groom Your Puppy

17 giờ 55 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

17 giờ 56 phút trước 19

Xem thêm