Blog

Unit 9 lớp 11: Cities of the future | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

37
Unit 9 lớp 11: Cities of the future | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11 mới

Unit 9 lớp 11: Cities of the future

Unit 9: Cities of the future – Getting Started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 11 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 mới Unit 9: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Phong, Chi and Ha are discussing … 2. Answer the questions …

  Xem lời giải

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Write the words … 2. Complete the sentences …

  Xem lời giải

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Use a dictionary … 2. Read the text …

  Xem lời giải

 • Speaking (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Choose sentences (a-d) … 2. Answer the questions …

  Xem lời giải

 • Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Discuss with a partner 2. Listen to talk …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 54 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Hung and his friend … 2. Put the sections …

  Xem lời giải

 • Communication and Culture (trang 55 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Use the information … 2. Discuss the questions …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 56 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Decide whether the questions … 2. Listen and repeat …

  Xem lời giải

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 2. Introduce your poster …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 11 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 9: Cities of the future
 • Unit 10: Healthy lifestyle and longevity
 • Review 4 (Unit 9-10)

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm