Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 6 lớp 8: Folk tales | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

9

Unit 6: Folk tales

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 6 Folk tales – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-3 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Match the words with …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 60 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. These are popular characters in … 2. These creatures are …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1a. Read part of the conversation … 2. Complete the following …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-3 trang 63 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1a. Look at pictures. Then put the … 2. Work in groups. In turn, …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 64 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the fable The Starfruit Tree. … 2. Read the story again …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen to the fairy tale … 2. Listen again. Fill …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-7 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Think of an example for … 2. Write the correct …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1-3 trang 67 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the fairy tale … 2. Imagine you are a character …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 8 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 5: Festivals in Viet Nam
 • Unit 6: Folk tales
 • REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm