Lớp 6 - 7 - 8 -9

Giải Skills 2 Unit 6 SGK Tiếng Anh 7 mới

8

Bài 1

Task 1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C.

(Nghe bài sau và khoanh tròn câu trả lời thích hợp A, B hoặc C.)

1. Chu Van An was born in .

A. Thanh Xuan District

B. Thanh Ba District

C. Thanh Tri District

2. He passed the .

A. doctoral examination

B. royal examination

C. regional examination

3. He began his career as a .

A. worker

B. teacher

C. doctor

4. He died in .

A. 1370

B. 1373

C. 1337

Phương pháp giải:

Audio script:

Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.

Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.

Dịch bài nghe:

Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của Văn Miếu và để tôi kể cho bạn nghe về Chu Văn An. Chu Văn An được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại Học viện Hoàng gia và là một trong những nhà giáo dục nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam.

Ông sinh năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là một người trung thực. Ông đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ở ngôi làng của mình. Sau đó, ông trở thành một giáo viên tại Học viện Hoàng gia. Ông đã dạy nhiều sinh viên tài năng và thành công cho đất nước.

Sau đó, ông từ chức và trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và viết sách. Ông qua đời năm 1370.

Lời giải chi tiết:

1 – C. Chu Van An was born in Thanh Tri District.

(Chu Văn An được sinh ra ở quận Thanh Trì.)

2 – B. He passed the royal examination.

(Ông đã đậu cuộc thi Hoàng gia.)

3 – B. He began his career as a teacher.

(Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình làm một nhà giáo.)

4 – A. He died in 1370.

(Ông mất năm 1370.)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm