Blog

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

68
Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 11 (có đáp án): Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở

A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)

B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)

C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)

D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)

Câu 2. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

B. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản.

C. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa.

D. kí hòa ước và các hiệp ước bảo vệ quyền lợi cho các nước chịu ảnh hưởng chiến tranh.

Câu 3. Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tên gọi là

A. trật tự thế giới đa cực B. trật tự Oasinhtơn

C. trật tự Vécxai D. trật tự Vécxai – Oasinhtơn

Câu 4. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

Câu 5. “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

A. hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau

B. có sự phát triển không đồng đều về kinh tế

C. các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng

D. làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

Câu 6. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

A. Hội Ái hữu B. Hội Quốc xã

C. Hội Quốc liên D. Hội Đoàn kết

Câu 7. Hội Quốc liên khi mới thành lập (1920) có sự tham gia của bao nhiêu nước thành viên?

A. 41 nước B. 42 nước

C. 43 nước D. 44 nước

Câu 8. Mục tiêu thành lập của Hội Quốc liên là

A. duy trì trật tự thế giới mới

B. tăng cường an ninh giữa các nước

C. đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế

D. thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa các nước

Câu 9. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực

A. xã hội B. kinh tế

C. văn hóa D. chính trị

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 diễn ra đầu tiên ở

A. Anh B. Pháp

C. Đức D. Mĩ

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11 có đáp án, hay khác:

  • Trắc nghiệm Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)
  • Trắc nghiệm Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)
  • Trắc nghiệm Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 3)
  • Trắc nghiệm Bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)
  • Trắc nghiệm Bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm