Blog

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

35
Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 9 (có đáp án): Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (phần 1)

Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi

A. Con người xuất hiện

B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy

C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được

D. Phân hóa lao động

Câu 2: Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính xã hội B. Tính nhân dân

C. Tính giai cấp D. Tính quần chúng

Câu 3: Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội

A. Kế hoạch B. Chính sách

Read more: Danh sách đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51, năm 2022

C. Pháp luật D. Chủ trương

Câu 4: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. Pháp luật B. Chính sách

C. Dư luận xã hội D. Niềm tin

Câu 5: Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. Trấn áp các lực lượng phá hoại

B. Tổ chức và xây dựng

C. Giữ gìn chế độ xã hội

Câu 6: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp

A. Công nhân B. Nông dân

Read more: Soạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) | Soạn văn 11 hay nhất

C. Tri thức D. Tiểu thương

Câu 7: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước

A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

B. Của riêng giaia cấp lãnh đạo

C. Của riêng những người lao động nghèo

D. Của riêng tầng lớp tri thức

Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội

A. Bằng pháp luật B. Bằng chính sách

C. Bằng đạo đức D. Bằng chính trị

Câu 9: Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?

Read more: Sàn Tre Ngoài Trời Lavie Bamboo

A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc

B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam

C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình

D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng

Câu 10:Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam

C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn

D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 có đáp án, hay khác:

  • Trắc nghiệm Bài 9 (mức độ Vận dụng cao)
  • Trắc nghiệm Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 1)
  • Trắc nghiệm Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (phần 2)
  • Trắc nghiệm Bài 10 (mức độ Vận dụng Cao)
  • Trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm