Blog

Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp | Hay nhất Giải Toán 6 Kết nối tri thức

30

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

Video Giải Toán 6 Bài 1: Tập hợp – Kết nối tri thức – Cô Minh Nguyệt (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 1: Tập hợp.

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê các phần tử, bạn Nam viết: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1.1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v} ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.2 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Cho tập hợp U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}….

  Xem lời giải

 • Bài 1.3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau: a) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 ….

  Xem lời giải

 • Bài 1.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời ….

  Xem lời giải

 • Lý thuyết Bài 1: Tập hợp (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Bài 1: Tập hợp (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 1: Tập hợp – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

 • Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

 • Luyện tập chung trang 21

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Why does my dog bark at cats?

9 phút trước 14

Xem thêm