Blog

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4 – Luyện tập

14

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5

Đề bài:

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp giải:

– Tính số tiền mà người đó có bằng cách lấy số vở cần mua nhân với giá tiền 1 quyển.

– Tính số vở người đó mua được với giá 1500 đồng/ 1 quyển bằng cách lấy số tiền đã có của người đó đem chia cho giá tiền 1 quyển (1500 đồng).

Đáp án:

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển

2. Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5

Đề bài:

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm tổng thu nhập của gia đình đó bằng cách lấy số tiền bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người nhân với 3 (người)

– Bước 2: Để tìm thu nhập bình quân của mỗi người nếu có thêm một con, ta lấy tổng thu nhập của cả gia đình chia cho 4 (người)

– Bước 3: Tìm số tiền bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi khi thêm một con nữa bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi thu nhập bình quân của mỗi người khi tăng một con (kết quả ở bước 2).

Đáp án:

Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

2400 000 : (3 + 1) = 600 000 (đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:

800 0783368189 = 200 000 (đồng).

3. Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5

Đề bài:

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau).

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm số mét mương trong 1 ngày 20 người đào được bằng cách lấy số mét mương đào được trong 1 ngày nhân với 20 người được bổ sung, sau đó chia cho 10.

– Bước 2: Để tìm số mét mương trong một ngày đội đó đã đào được, ta lấy số mét mương đội 10 người đã đào được đem cộng với số mét mương đội 20 người bổ sung đã đào được.

Đáp án:

Trong một ngày 20 người đào được:

35 x 20 / 10 = 70 (m)

Trong một ngày cả đội đó đào được:

35 + 70 = 105 (m)

Đáp số: 105 mét.

4. Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5

Đề bài:

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Phương pháp giải:

– Tìm số ki-lo-gam gạo xe tải đó đã chở được, bằng cách lấy số bao gạo nhân với cân nặng mỗi bao.

– Tìm số bao gạo loại 75 ki-lo-gam xe đó chở được, bằng cách lấy tổng số ki-lo-gam xe đó chở được chia cho số cân nặng mỗi bao.

Đáp án:

Số ki-lô-gam gạo xe đó đã chở được là:

50 x 300 = 15 000 (kg)

Số bao loại 75 kg là:

15 000 : 75 = 200 (bao)

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?Lời giải :Số tiền của người đó là:3000 x 25 = 75 000 (đồng)Số vở loại 1500 đồng mua được là:75 000 : 1500 = 50 (quyển)Đáp số: 50 quyển.Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?Lời giải :Thu nhập mỗi tháng của gia đình đó là:800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng)Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi:800 0783368189 = 200 000 (đồng)

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m nương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? ( Mức đào của mỗi người như nhau).Lời giải :Trong một ngày 20 người đào được: 35.20 / 10 = 70 (m)Trong một ngày cả đội đó đào được:35 + 70 = 105 (m)Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?Lời giải :Số ki-lô-gam gạo là:50 x 300 = 15 000 (kg)Số bao loại 75 kg là:15 000 : 75 = 200 (bao)

-HẾT-

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5 và bài Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài qua phần Giải bài tập trang 22, 23 Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để nâng cao kiến thức môn Toán 5 của mình.

Hơn nữa, Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm