Lớp 1 2 3 4 5Tài liệu giáo dục

Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

55

Lý thuyết

Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó

Ví dụ 1: Số học sinh nam của một trường là (327) học sinh và chiếm (54,5% ) số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của trường đó.

(54,5% ) số học sinh toàn trường là (327) học sinh.

(1% ) số học sinh toàn trường là:

(327:54,5 = 6) (học sinh)

Số học sinh của trường hay (100% ) số học sinh toàn trường là:

(6 times 100 = 600) (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

(327:54,5 times 100 = 600)

hoặc (327 times 100:54,5 = 600)

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết (54,5% ) của nó là (327), ta có thể lấy (327) chia cho (54,4) rồi nhân với (100) hoặc lấy (327) nhân với (100) rồi chia cho (54,5).

Ví dụ 2: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài giải:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

1590 × 100 : 120 = 1325 (ô tô)

Đáp số: 1325 ô tô

Ví dụ 3: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có $772$ sản phẩm đạt chuẩn, chiếm $96,5% $ tổng số sản phẩm. Tính số sản phẩm không đạt chuẩn.

Phương pháp:

Tính tổng số sản phẩm: theo đề bài ta có $96,5% $ tổng số sản phẩm là $772$ sản phẩm; muốn tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy (772) chia cho (96,5) rồi nhân với (100) hoặc lấy (772) nhân với (100) rồi chia cho (96,5).

Có thể bạn quan tâm  Hình nền Zalo đẹp nhất

– Tính số sản phẩm không đạt chuẩn ta lấy tổng số sản phẩm trừ đi số sản phẩm đạt chuẩn.

Cách giải:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

(772:96,5 times 100 = 800) (sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn của xưởng may đó là:

(800 – 772 = 28) (sản phẩm)

Đáp số: (28) sản phẩm.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm