Blog

Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4

60
Giải bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Toán 4

Bài 1 Tiết 20 trang 25 sgk Toán 4

Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = …..giây (frac{1}{3}) phút = …..giây

2 phút = …giây 1 phút 8 giây = ….giây

60 giây = …phút

7 phút = ….giây

b) 1 thế kỉ = …năm 5 thế kỉ =…năm (frac{1}{2}) thế kỉ = …năm

100 năm = …..thế kỉ 9 thế kỉ =….năm (frac{1}{5}) thế kỉ = ….năm

Hướng dẫn giải:

a) 1 phút = 60 giây (frac{1}{3}) phút = 20 giây

2 phút = 120 giây 1 phút 8 giây = 68 giây

60 giây = 1 phút

7 phút = 420 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm 5 thế kỉ =500 năm (frac{1}{2}) thế kỉ = 50 năm

100 năm = 1 thế kỉ 9 thế kỉ = 900 năm (frac{1}{5}) thế kỉ = 20 năm

Bài 2, bài 3 Tiết 20 trang 25 sgk Toán 4

Bài 2

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bài 3

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào?Tính đến nay đã được bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải:

Bài 2

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III

Bài 3

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ XI . Tính đến nay đã được 2008 – 1010 = 998 năm

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ X

Tính đến nay đã được (chẳng hạn năm 2008)

2008 – 938 = 1070 năm

Giaibaitap.me

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm