Blog

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

94
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán 4

Bài 1, bài 2 Tiết 18 trang 23 sgk Toán 4

Bài 1. Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc ” 2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng….;

b ) Con gà nặng……;

c) Con voi cân nặng……

Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = …kg 5 yến = ….kg 1 yến 7 kg = …..kg

10kg = …yến 8 yến = ….kg 5 yến 3kg = ….kg

b) 1 tạ = …..yến 4 tạ = …..yến

10 yến = ….tạ 2 tạ = …..kg

1 tạ = …kg 9 tạ =…..kg

100 kg = ….tạ 4 tạ 60 kg = ….kg

c) 1 tấn = ….tạ 3 tấn = …tạ

10 tạ = …tấn 8 tấn = ….tạ

1 tấn = …kg 5 tấn = ….kg

1000kg= ….tấn 2 tấn85kg = …kg

Hướng dẫn giải:

Bài 1:

a) Con bò cân nặng 2 tạ

b ) Con gà nặng 2kg

c) Con voi cân nặng 2 tấn

Bài 2:

a) 1 yến = 10 kg 5 yến = 50 kg 1 yến 7 kg = 17 kg

10kg = 1 yến 8 yến = 80 kg 5 yến 3kg = 53 kg

b) 1 tạ = 10 yến 4 tạ = 40 yến

10 yến = 1 tạ 2 tạ = 200 kg

1 tạ = 100 kg 9 tạ = 900 kg

100 kg = 1 tạ 4 tạ 60 kg = 460 kg

c) 1 tấn = 10 tạ 3 tấn = 30 tạ

10 tạ = 1 tấn 8 tấn = 80 tạ

1 tấn = 1000 kg 5 tấn = 5000 kg

1000kg= 1 ấn 2 tấn 85 kg = 2085 kg

Bài 3, bài 4 Tiết 18 trang 23 sgk Toán 4

Bài 3: Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ – 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

Bài 4 Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Hướng dẫn giải:

Bài 3: Tính

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ – 75 tạ = 573 tạ

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 4:

3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe chở được số muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Đáp số 63 tạ muối

Giaibaitap.me

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm