Tài liệu giáo dục

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 – gospring.vn

9

Bài 1

Tính rồi rút gọn:

a) (displaystyle {2 over 7}:{4 over 5};) b) ( displaystyle {3 over 8}:{9 over 4};)

c) (displaystyle {8 over {21}}:{4 over 7};) d) (displaystyle {5 over 8}:{{15} over 8})

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{10} over {28}} = {{10:2} over {28:2}} )( displaystyle= {5 over {14}};)

Hoặc : ( displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{2 times 5 } over {7 times 4 }} )( displaystyle= {{2times 5} over {7 times 2 times 2}} = {5 over {14}};)

b) ( displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{12} over {72}} = {{12:12} over {72:12}})( displaystyle = {1 over 6};)

Hoặc : ( displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{3times 4 } over {8 times 9}} )( displaystyle = {{3 times 4} over {4 times 2 times 3 times 3}} = {1 over 6};)

c) ( displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{56} over {84}} ) (displaystyle= {{56:28} over {84:28}} = {2 over 3};)

Hoặc : ( displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{8times 7} over {21 times 4}} ) (displaystyle= {{2 times 4 times 7} over {3 times 7 times 4}} = {2 over 3};)

d) ( displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{40} over {120}} ) (displaystyle = {{40:40} over {120:40}} = {1 over 3}.)

Hoặc : ( displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{5 times 8} over {8 times 15}} ) (displaystyle = {{5 times 8} over {8 times 5 times 3}} = {1 over 3}.)

Có thể bạn quan tâm  TOP 16 bài Phân tích Từ ấy siêu hay - Văn 11

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm