Blog

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4

28

Bài 1

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) ( displaystyle{1 over 6}) và ( displaystyle{4 over 5}) ; ( displaystyle{{11} over {49}}) và ( displaystyle{8 over 7}); ( displaystyle{{12} over 5}) và ( displaystyle{5 over 9});

b) ( displaystyle{5 over 9}) và ( displaystyle{7 over {36}}) ; ( displaystyle{{47} over {100}}) và ( displaystyle{{17} over {25}}) ; ( displaystyle{4 over 9}) và ( displaystyle{5 over 8}).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle{1 over 6} = {{1 times 5} over {6 times 5}} = {5 over {30}};,,,,{4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{1 over 6}) và ( displaystyle{4 over 5}) được hai phân số ( displaystyle{5 over {30}}) và ( displaystyle {{24} over {30}}).

+) Giữ nguyên phân số ( displaystyle{{11} over {49}}) (displaystyle;,,,,{8 over 7} = {{8 times 7} over {7 times 7}} = {{56} over {49}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{{11} over {49}}) và ( displaystyle{8 over 7}) được hai phân số ( displaystyle{{11} over {49}}) và ( displaystyle {{56} over {49}}).

+) ( displaystyle{{12} over 5} = {{12 times 9} over {5 times 9}} = {{108} over {45}};) ( displaystyle,,,,{5 over 9} = {{5 times 5} over {9 times 5}} = {{25} over {45}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{{12} over 5}) và ( displaystyle{5 over 9} ) được hai phân số ( displaystyle{{108} over {45}}) và ( displaystyle {{25} over {45}}).

b) ( displaystyle{5 over 9} = {{5 times 4} over {9 times 4}} = {{20} over {36}};) giữ nguyên phân số ( displaystyle{7 over {36}}).

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{5 over 9} ) và ( displaystyle{7 over {36}}) được hai phân số ( displaystyle {{20} over {36}}) và ( displaystyle {7 over {36}}).

+) Giữ nguyên phân số( displaystyle{{47} over {100}};) ( displaystyle ,,,,{{17} over {25}} = {{17 times 4} over {25 times 4}} = {{68} over {100}}).

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{{47} over {100}}) và ( displaystyle{{17} over {25}}) được hai phân số ( displaystyle{{47} over {100}}) và ( displaystyle {{68} over {100}}).

+) ( displaystyle{4 over 9} = {{4 times 8} over {9 times 8}} = {{32} over {72}};,,,,,{5 over 8} = {{5 times 9} over {8 times 9}} = {{45} over {72}})

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số ( displaystyle{4 over 9}) và ( displaystyle{5 over 8}) được hai phân số ( displaystyle {{32} over {72}}) và ( displaystyle {{45} over {72}}).

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 3 phút trước 22

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 11 phút trước 20

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 19 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 20 phút trước 20

Xem thêm