Blog

Giải Toán 5 trang 77 Luyện tập SGK, Bài 1, 2, 3, 4

9

Hướng dẫn giải toán lớp 5 trang 77 Luyện Tập (gồm phương pháp giải)

1.Giải bài 1 – Toán lớp 5 luyện tập trang 77

Đề bài:a) Tìm 15% của 320kg; b) Tìm 24% của 235m2; c) Tìm 0,4% của 350;

Phương pháp giải:Để tìm a% của b, ta lấy b chia cho 100 rồi đem nhân với a; nói cách khác ta cũng có thể lấy b nhân với a rồi đem chia cho 100.

Đáp án:a) 15% của 320kg là : b) 24% của 235m2 là: c) 0,4% của 350 là: 320 : 100 x 15 = 48(kg) 235 : 100 x 24 = 56,4(m2) 350 : 100 x 0,4 = 1,4.

2.Giải bài 2 – Toán 5 trang 77 luyện tập

Đề bài:Một người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:Muốn biết người đó đã bán được bao nhiêu kg gạo nếp, ta lấy tổng số kg gạo người đó bán đem nhân với 35% (hay tổng số kg gạo người đó bán đem chia cho 100, rồi nhân với 35).

Đáp án: Người đó đã bán số ki-lô-gam gạo nếp là: 120 : 100 x 35 = 42(kg) Đáp số: 42kg.

3. Giải bài 3 – Toán lớp 5 bài luyện tập trang 77

Đề bài:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Phương pháp giải:– Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng- Tính diện tích phần đất làm nhà bằng cách lấy diện tích mảnh đất đem nhân với 20% (chia cho 100, rồi đem nhân với 20).

Đáp án: Diện tích mảnh đất là: 18 x 15 = 270(m2) Diện tích phần đất làm nhà là: 270 : 100 x 20 = 54(m2) Đáp số: 54m2

4. Hướng dẫn giải bài 4 trang 77 SGK toán 5 luyện tập

Đề bài:Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Phương pháp giải:1. Cách nhẩm thứ nhất– Bước 1: Tìm 1% số cây trong vườn, bằng cách lấy tổng số cây ăn quả có trong vườn đem chia cho 100- Bước 2: Tìm a%, b%, c%,… số cây trong vườn, bằng cách lấy 1% số cây trong vườn (vừa tìm được bên trên) đem nhân lần lượt với a, b, c,…2. Cách nhẩm thứ 2Viết các tỉ số phần trăm đã cho dưới dạng phân số rồi tính số cây tương ứng, bằng cách lấy tổng số cây nhân với phân số đã tìm được (tương ứng với tỉ số phần trăm).

Đáp án:Cách nhẩm 1:10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)giai bai 4 trang 77 sgk toan 5 luyen tap

Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây) 10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây) 20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây) 25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).

Hướng dẫn giải toán lớp 5 trang 77 luyện tập (ngắn gọn)

Bài 1 Giải Toán 5 trang 77 SGKa) Tìm 15% của 320;b) Tìm 24% của 235m2;c) Tìm 0,4% của 350.Giải: a) 320 x 15 : 100 = 48 (kg)b) 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)c) 350 x 0,4 : 100 = 1,4.Bài 2 Giải Toán 5 trang 77 SGKMột người bán 120kg gạo, trong đó có 35% là gạo nếp. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?Lời giải: Số gạo nếp người đó đã bán là:120 x 35 : 100 = 42 (kg)Đáp số: 42 kg gạo nếpBài 3 Giải Toán 5 trang 77 SGKMột mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.Lời giải:Diện tích mảnh đất là:18 x 15 = 270 (m2)Diện tích để làm nhà là:270 x 20 : 100 = 54 (m2)Đáp số: 54m2

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 4 trang 77 SGK Toán 5Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườnLời giải: Cách nhẩm 1:1% số cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)Cách nhẩm 2:Vậy: 5% số cây là: 1200 : 20 = 60 (cây)10% số cây là: 1200 : 10 = 120 (cây)20% số cây là: 1200 : 5 = 240 (cây)25% số cây là: 1200 : 4 = 300 (cây).

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Nhân một số thập phân với một số thập phân nhằm chuẩn bị trước nội dung cho bài học này nằm trong chương trình Toán lớp 5.

– HẾT –

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

San Diego House Rabbit Society

19 phút trước 17

Xem thêm