Lớp 6 - 7 - 8 -9

Review 3 – Skills SGK tiếng Anh 7 mới – loigiaihay.com

10

Bài 1

Task 1. Read the passage. Match the headings in the box with the paragraphs.

(Đọc bài văn. Nối tựa để trong khung với những đoạn văn.)

1. Different awards in The Oscars

2. What are The Oscars?

3. The Oscar statuette

A. _______The Academy Awards, commonly known as The Oscars, are the most famous film awards in the world. They have been held since 1929. They are called The Oscars after the golden statuette awarded to the winners.

B. _______The Oscar statuette is officially called the Academy Award of Merit. It is 1372 inches high and weighs 872 pounds. The Oscar statuette was designed by Cedric Gibbons and sculpted by George Stanley. It is a knight holding a crusader’s sword, standing on a reel of film. The first Oscar was given to Emil Jannings on May 16, 1929.

C. _______The most important Oscar is the Best Picture prize, which is given to the best film. Two other important awards are ‘Best Actor’ and ‘Best Actress’ in a leading role. There are lots of other prizes too, such as ‘Best Director’, ‘Best Supporting Actor’ and ‘Best Supporting Actress’, ‘Best Costume Design’, ‘Best Film Editing’, etc.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. _________

Giải thưởng hàn lâm, thường được biết như là giải Oscars, là giải thưởng phim nổi tiếng nhất trên thế giới. Giải được tổ chức kể từ 1929. Giải được gọi là Oscars sau khi những tượng vàng được trao cho người chiến thắng.

B. __________

Tượng Oscar chính thức được gọi là Giải thưởng hàn lâm cho những đóng góp xuất sắc nhất. Nó cao 13,5 inch và nặng 8,5 cân Anh. Tượng Oscar được Cedric Gibbons thiết kế và khắc bởi George Stanley. Đó là tượng một kỵ sĩ cầm thanh kiếm của thập tự quân, đứng trên một cuộn phim. Giải Oscar đầu tiên được trao cho Emil Jannings vào ngày 16 tháng 5 năm 1929.

C. __________

Giải thưởng Oscar quan trọng nhất là giải “Bộ phim xuất sắc nhất” được trao cho phim hay-nhất. Hai giải quan trọng khác là “Nam diễn viên xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trong vai chính. Cũng có nhiều giải thưởng khác, như “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Thiết kế phục trang xuất sắc nhất”, “Biên tập phim xuất sắc nhất”…

Lời giải chi tiết:

A – 2. What are the Oscars? (Oscar là gì?)

B – 3. The Oscar statuette (Tượng Oscar)

C – 1. Different awards in the Oscars (Những giải khác nhau trong giải thưởng Oscar)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm