Blog

Giải Getting Started – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

47
Giải Getting Started – Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Bài 2

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

1. Phong and Hung are talking about ___________ .

A. The Voice Kids programme

B. English in a Minute programme

C. different TV programmes

2. Phong likes ___________ .

A. animated films B. cartoons C. talent shows

3. When you’re viewing a TV programme, you say: “I’m ___________TV.”

A. watching B. seeing C. looking

Read more: Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh hàng tháng

4. When a programme teaches you something, it’s ___________ .

A. educational B. funny C. clever

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Phong và Hùng đang nói về ___________.

A. Chương trình The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí)

B. Chương trình English in a Minute (Tiếng Anh trong 1 phút)

C. các chương trình truyền hình khác nhau

2. Phong thích ___________.

A. phim hoạt hình

B. phim hoạt hình

Read more: Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

C. chương trình tài năng

3. Khi bạn đang xem một chương trình TV, bạn nói: “Tôi đang ___________TV.”

A. xem

B. thấy

C. nhìn

4. Khi một chương trình dạy bạn điều gì đó, nó mang tính chất ___________.

A. giáo dục

B. vui nhộn

C. thông minh

Lời giải chi tiết:

1. C

Read more: Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

2. A

3. A

4. A

1. Phong and Hung are talking about different TV programmes.

(Phong và Hùng đang nói về các chương trình truyền hình khác nhau.)

2. Phong likes animated films.

(Phong thích những bộ phim hoạt hình.)

3. When you’re viewing a TV programme, you say: “I’m watching TV.”

(Khi bạn đang xem một chương trình TV, bạn nói: “Tôi đang xem TV”.)

4. When a programme teaches you something, it’s educational.

(Khi một chương trình dạy bạn điều gì đó, nó mang tính giáo dục.)

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm