Blog

Unit 4 lớp 9: Life in the past | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

23
Unit 4 lớp 9: Life in the past | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Unit 4: Life in the past

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past – Getting started – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb … 2. Use the newly-formed …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation … 2. Use used to …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction … 2. Read the stories …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man … 2. Listen again …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer … 2a. Match the verbs …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 9 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 4: Life in the past
 • Unit 5: Wonders of Viet Nam
 • Unit 6: Viet Nam then and now
 • REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm