Mầm Non - Mẫu Giáo

Đề thi và đáp án phỏng vấn xét tuyển giáo viên mầm non | Tuyencongchuc.vn

8

Mô tả tài liệu: Tài liệu gồm 20 đề thi, có đáp án và thang điểm, dài 53 trang, gồm các tài liệu sau:

– Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non

– Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tham khảo tài liệu:

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên được quy định trong Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non:

Nhiệm vụ của giáo viên

– Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

– Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định.

– Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

– Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

Nhiệm vụ của nhân viên

– Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

– Tùy theo vị trí việc làm, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và chấp hành nội quy của nhà trường.

– Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, bảo đảm không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ em.

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên theo quy định.

– Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu nội dung Hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe và Hoạt động giáo dục theo quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non: Hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

– Hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và quy định về công tác y tế trường học.

– Hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em khuyết tật học hòa nhập được thực hiện theo quy định về giáo dục hoà nhập trẻ em khuyết tật.

Hoạt động giáo dục

– Hoạt động giáo dục thực hiện theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non, yêu cầu về phương pháp giáo dục mầm non và được tổ chức phù hợp với sự phát triển của cá nhân trẻ em và của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

– Hoạt động giáo dục trẻ em khuyết tật học hoà nhập trong trường mầm non theo quy định về giáo dục hoà nhập trẻ em khuyết tật.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 52 phút trước 24

How to Bathe and Groom Your Puppy

19 giờ 8 phút trước 15

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

19 giờ 9 phút trước 21

Xem thêm