Blog

Xây dựng Tài liệu giảng dạy và Tài liệu học tập theo mô hình GD 4.0

9

Sáng ngày 14/12/2020, Tổ xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy và học tập theo định hướng mô hình Giáo dục 4.0 theo Quyết định số 1449, 1450/QĐ-ĐHQG ngày 09/12/2020 của ĐHQG-HCM đã họp dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Đại học – Tổ phó Tổ xây dựng tài liệu. Sau cuộc họp, Tổ soạn thảo đã thống nhất một số nội dung sau:

Thống nhất xây dựng 02 đầu tài liệu

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho giảng viên: file pdf và một số video clip (nếu cần).

Tài liệu hướng dẫn học tập dành cho sinh viên: dạng file pdf và một số video clip.

Nội dung của tài liệu được thống nhất như sau:

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy bao gồm 04 phần:

+ Tổng quan và điều kiện thực hiện.

+ Cơ sở lý thuyết về mô hình lớp học đảo ngược.

+ Hướng dẫn thực hành (bao gồm công cụ hỗ trợ và chia sẻ các kinh nghiệm triển khai thực tế từ các đơn vị)

+ Tiêu chí chất lượng bảo đảm đầu ra.

Tài liệu hướng dẫn học tập bao gồm 03 phần:

+ Học tập theo mô hình flipped classroom: Tại sao?

+ Học tập theo mô hình flipped classroom: Như thế nào?

Những năng lực học tập cần thiết.

Phương pháp, công cụ thực hiện

Kế hoạch triển khai

Stt

Nội dung công việc

Phụ trách

Thời hạn

I

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy

Giai đoạn Ver1: ngày 25/12.

Hoàn thành: cuối tháng 2/2021.

1

Tổng quan và điều kiện thực hiện

PGS.TS. Nguyễn Duy Anh

TS. Nguyễn Thị Hảo

2

Cơ sở lý thuyết

ThS. Tô Thị Thùy Loan

TS. Nguyễn Tấn Đại

3

Hướng dẫn thực hành

PGS.TS. Nguyễn Duy Anh

TS. Lê Thị Nhàn

TS. Phạm Hoàng Uyên

TS. Mai Tiến Dũng

ThS. Tô Thị Thùy Loan

4

Tiêu chí chất lượng bảo đảm đầu ra.

TS. Nguyễn Tấn Đại

TS. Nguyễn Thị Hảo

II

Tài liệu hướng dẫn học tập

1

Học tập theo mô hình flipped classroom: Tại sao?

ThS. Tô Thị Thùy Loan

TS. Nguyễn Thị Hảo

Giai đoạn Ver1: ngày 25/12.

Hoàn thành: cuối tháng 2/2021.

2

Học tập theo mô hình flipped classroom: Như thế nào?

Năng lực cần thiết để học tập

TS. Nguyễn Tấn Đại (Chính)

3

Học tập theo mô hình flipped classroom: Như thế nào?

Phương pháp, công cụ thực hiện

PGS.TS. Nguyễn Duy Anh

TS. Lê Thị Nhàn

TS. Phạm Hoàng Uyên

TS. Mai Tiến Dũng

ThS. Tô Thị Thùy Loan

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm