Blog

Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh lớp 8 mới đầy đủ nhất

16

Unit 10: Communication

Từ vựng Unit 10 lớp 8

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication – Từ vựng – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication.

For ages (phr)Đã lâu Outside (adv)Bên ngoài Oversleep (v)Ngủ quên Battery (n)Pin Telepathy (n)Thần giao cách cảm Popular (adj)Phổ biến Among PreTrong số disappear (v)Biến mất Instantly (adv)Ngay lập tức Transmission (n)Sự truyền, phát Touchcreen (n)Màn hình cảm ứng Visible (adj)Có thể nhìn thấy được Communicate (v)Giao tiếp Immediately (adv)Ngay lập tức Graphic (adj)Đồ họa Language barrier (n)Rào cản ngôn ngữ Cultural difference (n)Sự khác biệt về văn hóa Channel (n)Kênh Glance (v, n)Cái nhìn lướt, nhìn lướt Respect (v)Tôn trọng A lack of (n)Sự thiếu … Corridor (n)Hành lang Network signal (n)Tín hiệu mạng Shorthand (n)Tốc kí Separation (n)Sự chia cách Shrug (v)Nhún Glance at (v)Nhìn thoáng qua, liếc qua Decade (n)Thập kỉ Holography (n)Phép chụp ảnh giao thoa laze Brain (n)Bộ não Real time (n)Thời gian thực Cyber world (n)Thế giới ảo Meaningful (adj)Đầy ý nghĩa Digital world (n)Thế giới số Delay (v, n)Trì hoãn React to (v)Phản ứng với Mention (v)Nhắc đến Explain (v)Giải thích Keep in touch (v)Giữ liên lạc Function (n)Chức năng Message board (n)Bảng tin Colleague (n)Đồng nghiệp Express (adj)Nhanh, tốc độ cao Audience (n)Khán giả

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Match the words/ phrases with the …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Choose words/ phrases from … 2. Communication technology. Match …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen again to part of the … 2. Complete the sentences with …

 • Communication (phần 1-4 trang 43 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the following possible … 2. If you don’t understand …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the letters the children … 2. Read the text. …

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 45 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the way this message … 2. Listen to this interview …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences using … 2. Write the following text …

 • Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 8 mới) In groups, prepare two versions of a short sketch …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 24 phút trước 23

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 33 phút trước 21

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 40 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 42 phút trước 20

Xem thêm