Blog

Giải Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

18

Bài 5

Task 5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences.

(Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.)

because

when

and

first

while

but

then

so

moreover

Lời giải chi tiết:

Sample 1: (Bài mẫu 1)

I like the Hung King Temple Festival best. It is held in Phu Tho province from the 8th to the 11th day of the third lunar month every year. This festival worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some exciting activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it is so meaningful and joyful.

(Tôi thích lễ hội đền Hùng nhất. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội này tôn thờ các vị vua Hùng, những người đã dựng nước và cũng là những vị vua đầu tiên của đất nước. Nó rất ấn tượng vì có một lễ rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Trong lúc ở đó, bạn có thể tham dự nghi lễ dâng hương và sản vật lên các vị vua Hùng. Ngoài ra, cũng có một số hoạt động thú vị khác như đánh đu, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan. Tôi thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa và không khí lễ hội thật vui tươi.)

Sample 2: (Bài mẫu 2)

Have you ever joined Hung King Temple Festival? It’s one of the most famous festivals in Vietnam. It’s held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialities and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I’m sure you won’t regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go

Don’t forget to ancestors worshipping day on 10th Match

(Bạn đã bao giờ tham gia lễ hội đền vua Hùng chưa? Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó được tổ chức tại Phú Thơ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Lễ hội này là để tưởng nhớ các vị vua Hùng – những hoàng đế đầu tiên của nước ta. Tôi yêu lễ hội này rất nhiều vì có rất nhiều hoạt động vui vẻ như rước kiệu, dâng hương và đặc sản và các hoạt động khác như đánh đu, múa lân, biểu diễn đấu vật và hát xoan. Nếu bạn có cơ hội, hãy nhớ ghé thăm Lễ hội Đền Hùng. Tôi chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc. Người Việt Nam chúng ta thường nói:

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3″)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Why Does my Hamster Try to Escape?

1 giờ 30 phút trước 15

Xem thêm