Blog

Giải Skills 2 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới – loigiaihay.com

9

Bài 2

Task 2. Listen to the passage again and choose the correct answers.

(Nghe đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời chính xác.)

1. When was Picasso born?

A. In 1881

B. In 1896

C. In 1973

2. Picasso received artistic training from his father at .

A. thirteen

B. seven

C. thirty

3. How many works of art did Picasso produce?

A. 50,000

B. 1,885

C. 1,973

4. Where did Picasso die?

A. In Malaga

B. In Barcelona

C. In Mougins

Phương pháp giải:

Audio script:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on 25th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts in Barcelona. In 1896, he completed ‘Portrait of Aunt Pepa’, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France.

Dịch bài nghe:

Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ông đã cho thấy một tình yêu và kỹ năng tuyệt vời để vẽ từ khi còn nhỏ, và ở tuổi lên bảy, Picasso được đào tạo nghệ thuật chính thức từ cha mình. Ở tuổi 13, ông được nhận vào trường Mỹ thuật ở Barcelona. Năm 1896, ông hoàn thành ‘Chân dung của dì Pepa’, được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Tây Ban Nha. Trong suốt cuộc đời, ông đã sáng tác một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật: tổng cộng khoảng 50.000 tác phẩm, bao gồm 1.885 bức tranh. Một số bức tranh của Picasso được xếp hạng trong số những bức tranh đắt nhất trên thế giới. Picasso qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 1973 tại Mougins, Pháp.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. C

1. When was Picasso born? => A. In 1881

(Picasso sinh năm nào? => Năm 1881)

2. Picasso received artistic training from his father at seven.

(Picasso được cha mình đào tạo nghệ thuật năm 7 tuổi.)

3. How many works of art did Picasso produce? => A. 50,000.

(Picasso đã sáng tác bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật? => 50,000.)

4. Where did Picasso die? => C. In Mougins

(Picasso đã qua đời tại đâu? => Mougins.)

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm