Blog

Giải Sinh 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 9

12

Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Với giải bài tập Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Sinh học 9 Bài 4.

Video Giải Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng – Cô Nguyễn Ngọc Tú (Giáo viên VietJack)

 • Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 4 trang 14: Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4.

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Sinh 9 Bài 4 trang 15: Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây: Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …… của các tính trạng hợp thành nó.

  Xem lời giải

 • Bài 1 (trang 16 SGK Sinh 9): Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

  Xem lời giải

 • Bài 2 (trang 16 SGK Sinh 9): Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

  Xem lời giải

 • Bài 3 (trang 16 SGK Sinh 9): Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có: a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : 1 lặn. b) Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. c) 4 kiểu hình khác nhau. d) Các biến dị tổ hợp. Hãy chọn câu trả lời đúng.

  Xem lời giải

Bên cạnh đó là Giải vở bài tập Sinh học 9 Bài 4 chi tiết và tóm tắt lý thuyết ngắn gọn cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 4 có đáp án chi tiết:

 • Giải VBT Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 4: Lai hai cặp tính trạng (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 4 có đáp án mới nhất

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 4: Lai hai cặp tính trạng – Cô Đỗ Chuyên (Giáo viên VietJack)

Tham khảo lời giải các bài tập Sinh 9 Chương 1 khác:

 • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
 • Bài 6: Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
 • Bài 7: Bài tập chương I
 • Bài 8: Nhiễm sắc thể
 • Bài 9: Nguyên phân

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 9 hay khác:

 • Giải Vở bài tập Sinh học 9
 • Giải sách bài tập Sinh học 9
 • Chuyên đề Sinh học 9

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm