Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 7 lớp 7: Project | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

17

Unit 7 lớp 7: Project (phần 1 → 4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas. (Làm theo nhóm, nghĩ về các biển báo giao thông xung quanh trường học của bạn. Sử dụng các gợi ý sau hoặc ý kiến của riêng bạn.)

• Should there be a speed limit in the playground? Yes, I think so.

• Should there be a “one way” sign in the corridors? No, I don’t think so.

• Should there be a traffic light sign at the school gate? No, I don’t think so.

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials. (Làm một số biến báo giao thông của riêng bạn bằng giấy, bìa cứng hay các chất liệu khác.)

3. Show them to your group or class and say (Cho nhóm hoặc lớp của bạn xem và nói)

What it is? (Nó là biến báo gì?)

What it tells people to do/not to do, warn people about, or gives information about. (Nó cho chúng ta biết phải làm gì/ không được làm gì, cánh báo chúng ta hoặc đi ra thông tin về điều gì)

4. Display your signs in the appropriate places in or around school. (Trình bày các biển báo của bạn ở những nơi phù hợp trong trường hay những nơi xung quanh gần trường.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Means of transport …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Have you seen … 2. Label the signs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Write sentences with … 2. Work in pairs …

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the flags … 2. Why do these …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Now match these words …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Look at the following …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these … 2. Write the names …

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In groups think … 2. Make some of these …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 26 phút trước 23

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 34 phút trước 21

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 42 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 43 phút trước 20

Xem thêm