Blog

Giải Toán 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

40
Giải Toán 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Video Giải Toán 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 9 : Với a và b là hai số bất kì….

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 10 : Tính [a + (-b)]o2 (với a, b là các số….

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 3 trang 11 : Ai đúng, ai sai ?….

  Xem lời giải

 • Bài 16 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng …

  Xem lời giải

 • Bài 17 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng …

  Xem lời giải

 • Bài 18 (trang 11 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy tìm cách giúp bạn An …

  Xem lời giải

 • Bài 19 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Tính diện tích phần hình …

  Xem lời giải

Luyện tập (trang 12)

 • Bài 20 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau : …

  Xem lời giải

 • Bài 21 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các đa thức sau dưới dạng …

  Xem lời giải

 • Bài 22 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính nhanh …

  Xem lời giải

 • Bài 23 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng minh rằng …

  Xem lời giải

 • Bài 24 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính giá trị biểu thức …

  Xem lời giải

 • Bài 25 (trang 12 SGK Toán 8 Tập 1): Tính …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Bài 3 có đáp án: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ – Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Tham khảo lời giải Toán 8 Chương 1 khác

 • Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm