Blog

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS)

23
Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS)

Mẫu số: C1-02/NS (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1): ……

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế:

Địa chỉ: ……… Quận/Huyện: ………… Tỉnh, TP:

Người nộp thay:

Read more: Soạn bài Chiếc lá cuối cùng (chi tiết)

Địa chỉ: ………… Quận/Huyện: ……… Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ………….. trích TK số:……………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ………..Tỉnh, TP:

Mở tại NH ủy nhiệm thu:

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Read more: Cách hẹn giờ tắt máy tính tự động mà không cần cài thêm ứng dụng

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2):

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Read more: Top 7 bài phân tích Từ ấy siêu hay – Phân tích bài thơ Từ ấy

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm