Blog

Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất 2021

45
Luật Giáo dục 2019, Luật số 43/2019/QH14 mới nhất 2021

Tốt nghiệp sư phạm không làm đúng ngành phải hoàn trả học phí

Nội dung trên được quy định tại Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019.

Luật quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Trường hợp, người được hỗ trợ tiền học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian theo quy định phải bồi hoàn kinh phí mà Nhà nước hỗ trợ, thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Một nội dung đáng chú ý nữa là quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Trước đây, Luật chỉ quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Luật cũng quy định rõ học phí đối với học sinh diện phổ cập. Theo đó, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Múc hỗ trợ do HĐND tỉnh quyết định.

Trẻ em 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… được miễn học phí. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng trên và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Luật này: – Làm hết hiệu lực: Luật Giáo dục 2005; Luật Giáo dục sửa đổi 2009.

– Làm hết hiệu lực một phần: Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014; Luật Phí và lệ phí 2015.

Xem chi tiết Luật 43/2019/QH14 tại đây

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm