Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 5 lớp 8: Festivals in Viet Nam | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

10

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Use the words from …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words to … 2. Complete the sentences …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write S for single sentences and … 2. Connect each pair …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Discuss the … 2. Now listen to an …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Below are pictures from … 2. Now read the information …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Work in pairs. Describe the picture … 2. Listen to a tour …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Rearrange the letters … 2. Complete the text …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the pictures. Ask and … 2. Plan your performance.

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 8 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 4: Our customs and traditions
 • Unit 5: Festivals in Viet Nam
 • Unit 6: Folk tales
 • REVIEW 2 (UNIT 4-5-6)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 12 phút trước 23

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 21 phút trước 21

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 28 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 30 phút trước 20

Xem thêm