Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 4 lớp 8: Our Past | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

12

Unit 4: Our Past

Để học tốt Tiếng Anh 8, phần này giúp bạn soạn và giải các bài tập Tiếng Anh 8 để chuẩn bị các Unit trước khi đến lớp: đọc, dịch, đặt câu, trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Anh lớp 8.

 • Getting Started (trang 38 SGK Tiếng Anh 8) Look at the pictures. Write the names of the …

  Xem lời giải

 • Listen and Read (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 8) Grandma: This is me, Nga. I used to live on a …

  Xem lời giải

 • Speak (trang 40-41 SGK Tiếng Anh 8) 1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about …

  Xem lời giải

 • Listen (trang 41 SGK Tiếng Anh 8) Listen to the story. Write the letter of the most suitable …

  Xem lời giải

 • Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8) The Lost Shoe

  Xem lời giải

 • Write (trang 42-43 SGK Tiếng Anh 8) 1. Complete the story. Use the verbs in the box.

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 44-45 SGK Tiếng Anh 8) 1. Write the past simple form of each verb.

  Xem lời giải

Giải sách bài tập tiếng Anh 8

Phần này giúp bạn cách làm bài tập tiếng Anh 8 trong sách bài tập tiếng Anh lớp 8.

 • Giải sách bài tập tiếng Anh 8 Unit 4 1. Write the past simple form of the verbs.

  Xem lời giải

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 4: Our Past

 • Từ vựng Unit 4: Our Past

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 4: Cách dùng của thì quá khứ đơn …

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 4: Giới từ in., on,at …

  Xem chi tiết

 • Ngữ pháp Unit 4: Cách sử dụng của used to. …

  Xem chi tiết

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 4: Our Past (Đề 1)

  Xem chi tiết

Các bài soạn Tiếng Anh 8 khác:

 • Đề thi Tiếng Anh 8 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án (5 đề)
 • Unit 3: At Home
 • Unit 4: Our Past
 • Unit 5: Study Habits
 • Unit 6: The Young Pioneers Club

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng anh 8
 • 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 8 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 (có đáp án)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

17 giờ 6 phút trước 21

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

17 giờ 15 phút trước 19

How to Bathe and Groom Your Puppy

17 giờ 22 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

17 giờ 24 phút trước 19

Xem thêm