Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 1 lớp 8: Leisure activities | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

17

Unit 1: Leisure activities

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure activities – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê các từ vựng cần học trong bài.

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What do you usually … 2. Listen to the radio …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  Xem lời giải

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới) In a small group decide on a leisure activity …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 8 Tập 1 mới tiếp theo:

 • Unit 2: Life in the countryside
 • Unit 3: Peoples of Viet Nam
 • REVIEW 1 (UNIT 1-2-3)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm