Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 8 lớp 7: Films | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới

10

Unit 8: Films

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 8: Films – Getting started – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Match the types …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. The following are … 2. Complete the table …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Complete the sentences … 2. Complete the sentences …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-4 trang 21 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen to the … 2. Work in groups …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 22-23 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Read Nick’s review of the film … 2. Read Nick’s blog …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Nick and his father … 2. Listen again …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Think of an … 2. Read the sentences …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1-3 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the film … 2. Choose one of your favourite …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 7 Tập 2 mới tiếp theo:

 • Unit 7: Traffic
 • Unit 8: Films
 • Unit 9: Festivals around the world
 • Review 3

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm