Lớp 6 - 7 - 8 -9

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 sách mới | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo Soạn Tiếng Anh 6

6

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình sách Tiếng Anh lớp 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 7.

Mục lục Giải Tiếng Anh 6 Unit 7 sách mới – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 7 – Kết nối tri thức: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (trang 6 – 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read (Nghe và đọc) …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 8 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Write the words phrases in the box next to the definition ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Read the conversation and underline the question words …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 11 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Asking for and giving information about TV programmes …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 12 – 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Read the first two columns of the TV guide and answer the questions …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Listen and tick the correct channel for each programme …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): Put the words in the box in the correct column …

  Xem lời giải

 • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức):Làm việc theo nhóm Phỏng vấn bạn của em dùng những câu hỏi dưới đây …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Unit 8: Sports and games
 • Unit 9: Cities of the world
 • Review 3 (Unit 7-8-9)

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Can you do this? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 7 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 70 – 71 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen. Check ✔ the things they can do well ( Nghe và đánh dấu ✔ vào những việc họ có thể làm tốt) …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 72 – 73 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Look at the photos. What do you think people can do? Choose the correct answers …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Listen and repeat B. Listen. Do you hear can or can’t. Circle the correct words …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 75 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Interview your classmates. Find out what they can or can’t do …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Read the article quickly. What’s special about Kanzi? (Đọc nhanh đoạn văn trên. Điều đặc biệt của Kanzi là gì?) …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Choose the correct answers for Animal smarts (Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts) …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): Write a short report about someone you know. Describe what they can and can’t do in 40-60 words …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 144 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): 1. Match. Write the words in the box next to the pictutre (Nối và viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh tương ứng) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 157 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Cánh diều): A. Label the picture using the words from the box (Sử dụng các từ trong bảng điền vào mỗi bức tranh) …

  Xem lời giải

Xem thêm giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 8: How much is this T-shirt?
 • Unit 9: What are you doing?
 • Unit 10: What’s the weather like?

Đang cập nhật …

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 – sách cũ

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm