Lớp 1 2 3 4 5

Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập, giải bài 1, 2, 3 SGK

9

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, luyện tập (gồm phương pháp giải)

1. Hướng dẫn giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 100, luyện tập

Đề bài:Tính diện tích hình tròn có bán kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương pháp giải:– Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- Thay số tương ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra kết quả đúng nhất.

Đáp án:a) Diện tích hình tròn có bán kính r = 6cm là 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,35dm là 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2) Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2).

2. Hướng dẫn giải bài 2 – Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 100

Đề bài:Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Phương pháp giải:– Bước 1: Từ công thức tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14 ta tính được đường kính của hình tròn: d = C : 3,14 (d là đường kính).- Bước 2: Biết số đo đường kính, ta suy ra độ dài bán kính: r = d : 2.- Bước 3: Vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

Đáp án:Đường kính của hình tròn là:6,28 : 3,14 = 2 (cm)Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)Diện tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14cm2

3. Hướng dẫn giải bài 3 – Giải Toán

Đề bài:Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.giai bai 3 trang 100 sgk toan 5 luyen tap

Phương pháp giải:– Bước 1: Tính diện tích của miệng giếng, bằng cách vận dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- Bước 2: Tính bán kính của hình tròn lớn, bằng cách lấy bán kính miệng giếng đem cộng với bán kính thành giếng.- Bước 3: Vận dụng công thức C = r x r x 3,14 để tính diện tích hình tròn lớn.- Bước 4: Tính diện tích của thành giếng bằng cách lấy diện tích của hình tròn lớn (vừa tìm được) đem trừ đi diện tích của miệng giếng (hình tròn nhỏ).

Đáp án:Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện tích của hình tròn lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2) Đáp số: 1,6014 (m2).

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, luyện tập (ngắn gọn)

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Tính diện tích hình tròn có bán kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 – Giải Toán 5 luyện tập trang 100Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.Theo đề bài ta có: d x 3,14 = Cd x 3,14 = 6,28d= 6,28 : 3,14d = 2Vậy đường kính của hình tròn bằng 2cmBán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)Diện-tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Đáp số: 3,14 (cm2).

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.giai bai tap trang 100 sgk toan 5 luyen tapDiện.tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện.tích của hình tròn lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)Đáp số: 1,6014 (m2).

– HẾT –

Lưu ý:Tham khảo và làm được hết Các bài toán về hình tròn lớp 5 có đáp án, cơ bản và nâng cao, các em học sinh dễ dàng giải được mọi bài toán nâng cao và cơ bản liên quan tới hình tròn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Trừ hai số thập phân nhằm chuẩn bị trước nội dung cho bài học này nằm trong chương trình Toán lớp 5.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

17 giờ 13 phút trước 21

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

17 giờ 22 phút trước 19

How to Bathe and Groom Your Puppy

17 giờ 29 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

17 giờ 31 phút trước 19

Xem thêm