Blog

Giải Looking Back Unit 8 SGK tiếng Anh 9 mới

20

Bài 1

1. Fill each gap with a word from the box to complete the passage. There are two extra words.

(Điền vào mỗi khoảng trống với một từ từ khung để hoàn đoạn văn sau. Có 2 từ thừa.)

touring safaris breaktaking experience ticket holidays expeditions travellers

If you dream of getting close to the wild side of the natural world, then join our WildlifeTours! We offer classic wildlife (1) ________, exciting (2) ________, family holidays, and tailor-made holidays. Our adventure (3) ________ to Africa range from a week (4) ________ Kenya to the ultimate African adventure travelling from South to East Africa over one month! Perfect for families, groups of friends or solo (5) ________, our safari holidays aim to offer you an incredible wildlife (6) ________. And remember, nothing gets your heart beating faster than hearing lions roar at night.

Phương pháp giải:

– touring (V-ing): đi du lịch

– safaris (n): cuộc đi săn

– breaktaking (adj): ngoạn mục

– experience (n): trải nghiệm

– ticket (n): vé

– holidays (n): kì nghỉ mát

– expeditions (n): cuộc thám hiểm

– travellers (n): du khách

Lời giải chi tiết:

1. safaris/expeditions.

2. expeditions/safaris

3. holidays

4. touring

5. travellers

6. experience

If you dream of getting close to the wild side of the natural world, then join our WildlifeTours! We offer classic wildlife (1) safaris / expeditions , exciting (2) expeditions / safaris, family holidays, and tailor-made holidays. Our adventure (3) holidays to Africa range from a week (4) touring Kenya to the ultimate African adventure travelling from South to East Africa over one month! Perfect for families, groups of friends or solo (5) travellers, our safari holidays aim to offer you an incredible wildlife (6) experience. And remember, nothing gets your heart beating faster than hearing lions roar at night.

Tạm dịch:

Nếu bạn mơ về việc sống gần gũi với môi trường hoang dã của thế giới tự nhiên, sau đó hãy tham gia vào Wildlife Tours của chúng tôi! Chúng tôi tổ chức chuyến thám hiểm động vật hoang dã cổ điển, những chuyến thám hiểm thú vị, những kỳ nghỉ dành cho gia đình và những kỳ nghỉ tự tạo ra. Những kỳ nghỉ thám hiểm của chúng tôi đến châu Phi trải dài từ 1 tuần đến Kenya cho đến chuyến thám hiểm sau cùng đi từ phía Nam đến phía Đông châu Phi hơn một tháng. Rất tuyệt vời cho gia đình, các nhóm bạn bè và những du khách đi một mình, những kỳ nghỉ săn bắn của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm khó quên về động vật hoang dã. Và nhớ rằng, không có gì làm cho tim bạn đập nhanh hơn là nghe tiếng sư tử gầm về đêm.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm