Blog

Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố | Hay nhất Giải Toán 6 Kết nối tri thức

22

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố

Video Giải Toán 6 Bài 10: Số nguyên tố – sách Kết nối tri thức – Cô Hoàng Thanh Xuân (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 10: Số nguyên tố.

Trả lời câu hỏi giữa bài

 • Mở đầu trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Mẹ mua một bó hoa có 11 bông hoa hồng. Bạn Mai giúp mẹ cắm các bông hoa ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước và số ước của các số trong bảng 2.1 ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy chia các số cho trong bảng 2.1 thành hai nhóm: nhóm A gồm các số chỉ ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 3 trang 38 Toán lớp 6 Tập 1: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: a) Số 1 có bao nhiêu ước ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy tìm nhà thích hợp cho các số trong bảng 2.1. Số nguyên tố 11 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các số dưới đây, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ….

  Xem lời giải

 • Thử thách nhỏ trang 39 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hà đang ở ô tìm đường đến phòng chiếu phim. Biết rằng chỉ có thể đi ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 1 trang 40 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Việt phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố và cho kết quả 60 = 3 . 4. 5 ….

  Xem lời giải

 • Tranh luận trang 40 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn nào đúng nhỉ ? số 7 không phân tích được thành tích các số ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 2 trang 40 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột a) 36 b) 105 ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 2.17 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 70, 115 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.18 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Kết quả phân tích các số 120, 102 ra thừa số nguyên tố của Nam như sau ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.19 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? Uớc nguyên tố của 30 là ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.20 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Kiểm tra xem các số sau là hợp số hay số nguyên tố bằng cách dùng dấu hiệu ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.21 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy phân tích A ra thừa số nguyên tố: A = 4^4.9^5 ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.22 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các số còn thiếu trong các sơ đồ phân tích một số ra thừa số nguyên tố ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.23 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Một lớp có 30 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm để thực hiện ….

  Xem lời giải

 • Bài 2.24 trang 42 Toán lớp 6 Tập 1: Trong nghi lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng và hạ cờ lúc 21 giờ hàng ngày ….

  Xem lời giải

 • Lý thuyết Bài 10: Số nguyên tố (hay, chi tiết)

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Bài 10: Số nguyên tố (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 10: Số nguyên tố – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Luyện tập chung trang 43

 • Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

 • Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

 • Luyện tập chung trang 54 – 55

 • Bài tập cuối Chương 2 trang 56

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Remedies for Cat Colds

18 giờ 32 phút trước 23

Is it Safe to Walk Your Dog in Hot Weather?

18 giờ 40 phút trước 21

How to Bathe and Groom Your Puppy

18 giờ 48 phút trước 14

Wing Clipping | VCA Animal Hospital

18 giờ 49 phút trước 20

Xem thêm