Blog

– Galaxy Play

23

3.1. Quý Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các Dịch vụ của Galaxy Play, và bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play cho mục đích giải trí cá nhân và phi lợi nhuận. Quý Khách hàng được cấp quyền không độc quyền để truy cập và xem Nội dung thông qua Dịch vụ Galaxy Play của Galaxy Play. Quý Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ Nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào. Quý Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc Nội dung để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem.

3.2. Quý Khách hàng chỉ được sử dụng các dịch vụ của Galaxy Play trên lãnh thổ Việt Nam.

3.3. Quý Khách hàng cam kết sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và/hoặc Nội dung, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng và bộ phận liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

3.4. Quý Khách hàng cam kết không thu trái phép, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các Nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play trừ khi được cho phép rõ ràng trong Quy chế này hoặc được Galaxy Play đồng ý bằng văn bản.

3.5 Quý Khách hàng cũng cam kết không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào Galaxy Play đặt ra đối với bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play.

3.6. Quý Khách hàng cũng cam kết không dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play; không chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa Nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play; và không sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch vụ Galaxy Play.

3.7. Quý Khách hàng không được phép đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Dịch vụ Galaxy Play.

3.8. Quý Khách hàng đồng ý rằng chất lượng Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách hàng, và Galaxy Play sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu chất lượng Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này.

3.9. Quý Khách hàng đồng ý rằng, để cung cấp Dịch vụ Galaxy Play và Nội dung với chất lượng tốt nhất, Galaxy Play có thể thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp các đặc tính Dịch vụ Galaxy Play, bao gồm nhưng không giới hạn: website, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, danh mục Nội dung, phương thức giao sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ Galaxy Play, Quý Khách hàng đồng ý cho phép Galaxy Play thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp nói trên mà không cần thông báo hay xin phép trước đối với Quý Khách hàng, và việc kiểm tra, cập nhật và nâng cấp này có thể dẫn đến gián đoạn Dịch vụ Galaxy Play trong một khoảng thời gian hợp lý.

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

San Diego House Rabbit Society

18 phút trước 15

Xem thêm