Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 8 lớp 8: English speaking countries | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

16

Unit 8: English speaking countries

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries – Getting started – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 8 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, … được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Getting Started (phần 1-4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. … 2. Complete the sentences with …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 18 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write the names for the … 2. Use the words in the box …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the sentences with the … 2. Four of the underlined verbs …

  Xem lời giải

 • Communication (phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Do the quiz and choose … 2. Write the names of the …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 22 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Discuss the questions. Then … 2. Match each place or …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and fill in the time … 2. Listen again and choose …

  Xem lời giải

 • Looking Back (phần 1-5 trang SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the words with … 2. Choose the best answer …

  Xem lời giải

 • Project (phần 1-4 trang 25 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Do some research about one … 2. Design a poster to …

  Xem lời giải

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 8 Tập 2 mới tiếp theo:

 • Unit 7: Pollution
 • Unit 8: English speaking countries
 • Unit 9: Natural disasters
 • REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Why does my dog bark at cats?

6 phút trước 14

Xem thêm