Lớp 6 - 7 - 8 -9

Unit 9 lớp 9: Write | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

10

Unit 9: Natural disasters

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 Natural disasters – Write – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

6. Write (Trang 79-80 SGK Tiếng Anh 9)

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can … . (Sử dụng các bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm bớt một vài chi tiết cho câu chuyện đó.)

Gợi ý:

It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect. Lan was outside the house, playing with her dog Skippy. All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles. Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done. Lan’s mother – Mrs. Quyen – told Lan that she heard the news on TV that there would be a typhoon coming. Mrs. Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home. Suddenly, the sky became very dark. A few minutes late the storm came with strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen’s family got very scared. But soon the storm finished. Everyone was glad. What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 9 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 9 khác:

 • Unit 9: Natural disasters
 • 1. Getting Started (trang 74 SGK Tiếng Anh 9) Match the pictures to the…

 • 2. Listen and Read (trang 74-75 SGK Tiếng Anh 9) Pratice the dialogue…

 • 3. Speak (trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9) Check(v) what preparations…

 • 4. Listen (trang 77 SGK Tiếng Anh 9) An except is giving…

 • 5. Read (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9) True or false…

 • 6. Write (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 9) Use the pictures and the words…

 • Language Focus (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 9) Use your knowledge to answer the questions…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
 • 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
 • Giải bài tập Tiếng anh 9 thí điểm
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

5 dog ear infection treatments

13 phút trước 10

Xem thêm