Blog

Địa Lí lớp 9 | Giải bài tập SGK Địa Lí 9 ngắn gọn, hay nhất | Soạn Địa Lí lớp 9 | Giải Địa Lí lớp 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9

50
Địa Lí lớp 9 | Giải bài tập SGK Địa Lí 9 ngắn gọn, hay nhất | Soạn Địa Lí lớp 9 | Giải Địa Lí lớp 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9

Để học tốt Địa Lí lớp 9, loạt bài Soạn, Giải bài tập, trả lời câu hỏi sgk Địa Lí 9 giúp bạn học tốt môn Địa Lí 9.

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 9

Địa Lí Việt Nam (tiếp theo)

Địa Lí Dân Cư

 • Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
 • Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
 • Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
 • Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
 • Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí Kinh Tế

 • Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
 • Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
 • Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
 • Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
 • Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
 • Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
 • Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
 • Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
 • Bài 15: Thương mại và du lịch
 • Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

 • Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
 • Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Đề cương ôn tập môn Địa Lí lớp 6 Học kì 1 năm 2021 – 2022
 • Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
 • Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
 • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
 • Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
 • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
 • Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
 • Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
 • Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 28: Vùng Tây Nguyên
 • Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
 • Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
 • Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
 • Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
 • Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
 • Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
 • Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
 • Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
 • Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
 • Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Địa Lí Địa Phương

 • Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
 • Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
 • Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương
 • Đề cương ôn tập môn Địa Lí lớp 6 Học kì 2 năm 2021 – 2022
 • Top 4 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)

Bên cạnh đó là các video bài giảng Địa Lí 9 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Địa Lí 9 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Địa Lí 9.

Bài giảng Địa Lí lớp 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (Giáo viên VietJack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn Địa Lí lớp 9 hay khác:

 • Giải bài tập sgk Địa Lí 9 (ngắn nhất)
 • Giải sách bài tập Địa Lí 9
 • Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9
 • Bộ đề thi Địa Lí 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào 10 môn Địa Lí (có đáp án)
 • Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí

Xem thêm giải bài tập lớp 9 các môn học hay nhất, chi tiết khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài tập sgk Toán 9
 • Giải bài tập sgk Vật Lí 9
 • Giải bài tập sgk Hóa học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9
 • Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9
 • Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk GDCD 9
 • Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài tập sgk Tin học 9
 • Giải bài tập sgk Công nghệ 9
 • Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm