Tài liệu giáo dục

2 cách chuyển khoản Vietcombank online trên điện thoại, máy tính, PC

5

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính tốt nhất, VCB Digibank luôn cung cấp các dịch vụ tài chính ưu việt dễ sử dụng và an toàn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn 2 cách chuyển tiền Vietcombank qua VCB Digibank trên điện thoại và máy tính nhé.

VCB Digibank

I. Dịch vụ chuyển tiền Vietcombank

1. Hình thức chuyển tiền

  • Chuyển tiền hiện tại: là dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank hoặc tài khoản ngân hàng khác, cho phép khách hàng lập lệnh giao dịch với ngày thanh toán là thời điểm hiện tại.
  • Chuyển tiền tương lai: là dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank hoặc tài khoản ngân hàng khác, cho phép khách hàng lập lệnh giao dịch với ngày thanh toán là một ngày xác định trong tương lai.
  • Chuyển tiền định kỳ: là dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank hoặc tài khoản ngân hàng khác, cho phép khách hàng lập lệnh giao dịch với ngày thanh toán theo một chu kỳ nhất định (ngày/tuần/tháng).

2. Lưu ý chung

  • Loại tiền chuyển là đồng Việt Nam (VND).
  • Trường hợp khách hàng lựa chọn chuyển tiền từ tài khoản ngoại tệ, Vietcombank sẽ thực hiện mua ngoại tệ của bạn để chuyển đi bằng VND theo tỷ giá mua chuyển khoản công bố tại thời điểm xử lý giao dịch.
Có thể bạn quan tâm  Cách viết bản cam kết của học sinh [Dành cho mọi cấp học]

II. Chuyển tiền trong Vietcombank qua VCB Digibank

Đây là dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank, cho phép khách hàng lập lệnh giao dịch với ngày thanh toán được chủ động xác định bởi chủ tài khoản.

1. Chuyển tiền trong Vietcombank qua VCB Digibank trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng > Đăng nhập tài khoản > Chọn Chuyển tiền trong VCB > Chọn Hình thức chuyển tiền > Nhập/chọn tài khoản người hưởng > Nhập Số tiền > Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả > Nhập Nội dung chuyển tiền > Tiếp tục > Xác nhận SMS OTP > Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn > Xác nhận > Xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản ibanking của bạn.

Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Bước 3: Chọn Chuyển tiền trong VCB.

Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Bước 4: Chọn Hình thức chuyển tiền.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 5: Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 6: Nhập Số tiền cần chuyển.

Nhập Số tiền cần chuyển.

Bước 7: Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 8: Nhập Nội dung chuyển tiền.

Nhập Nội dung chuyển tiền.

Bước 9: Chọn Tiếp tục.

Chọn Tiếp tục.

Bước 10: Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP.

Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP.

Bước 11: Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 12: Xác nhận.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

2. Chuyển tiền trong Vietcombank qua VCB Digibank trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập vào Trang chủ VCB Digibank > Đăng nhập Tài khoản > Chọn Chuyển tiền trong VCB > Chọn Hình thức chuyển tiền > Nhập/chọn tài khoản người hưởng > Nhập Số tiền > Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả > Nhập Nội dung chuyển tiền > Tiếp tục > Xác nhận SMS OTP > Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn > Xác nhận > Xong.
Có thể bạn quan tâm  TOP 21 bài Thuyết minh về con trâu lớp 9 siêu hay

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào Trang chủ VCB Digibank.

Truy cập vào Trang chủ VCB Digibank.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản ibanking của bạn.

VCB Digibank

Bước 3: Chọn Chuyển tiền trong VCB.

Chọn Chuyển tiền trong VCB.

Bước 4: Chọn Hình thức chuyển tiền.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 5: Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Bước 6: Nhập Số tiền cần chuyển.

Nhập Số tiền cần chuyển.

Bước 7: Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Bước 8: Nhập Nội dung chuyển tiền.

Nhập nội dung chuyển.

Bước 9: Chọn Tiếp tục.

Chọn Tiếp tục.

Bước 10: Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP. Bạn nhập mã kiểm tra là hàng số bên dưới rồi chọn Xác nhận.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 11: Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

Bước 12: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Xác nhận.

Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

TẬU NGAY ĐIỆN THOẠI MỚI CỰC XỊN XÒ, CHẤT LƯỢNG CAO

III. Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank

Đây là dịch vụ chuyển tiền cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng khác ngoài Vietcombank, cho phép khách hàng lập lệnh giao dịch với ngày thanh toán 24/7.

1. Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank qua VCB Digibank trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

  • Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại > Đăng nhập Tài khoản > Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank > Chọn Hình thức chuyển tiền > Nhập/chọn tài khoản người hưởng > Nhập Số tiền > Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả > Nhập Nội dung chuyển tiền > Tiếp tục > Xác nhận SMS OTP > Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn > Xác nhận > Xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản ibanking của bạn.

Đăng nhập tài khoản ibanking của bạn.

Bước 3: Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 4: Chọn Hình thức chuyển tiền.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 5: Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 6: Nhập Số tiền cần chuyển.

Có thể bạn quan tâm  Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn) | Ngắn nhất Soạn văn 9

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 7: Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 8: Nhập Nội dung chuyển tiền.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 9: Chọn Tiếp tục.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 10: Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP.

Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 11: Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

Bước 12: Xác nhận.

Bước 12: Xác nhận.

Bước 12: Xác nhận.

2. Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank qua VCB Digibank trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập vào Trang chủ VCB Digibank > Đăng nhập Tài khoản > Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank > Chọn Hình thức chuyển tiền > Nhập/chọn tài khoản người hưởng > Nhập Số tiền > Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả > Nhập Nội dung chuyển tiền > Tiếp tục > Xác nhận SMS OTP > Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn > Xác nhận > Xong.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào Trang chủ VCB Digibank.

Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản ibanking của bạn.

Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 3: Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank.

Bước 4: Chọn Hình thức chuyển tiền.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 5: Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Nhập/chọn tài khoản người hưởng.

Bước 6: Nhập Số tiền cần chuyển.

Nhập Số tiền cần chuyển.

Bước 7: Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Chọn Phí giao dịch người chuyển/ người nhận trả.

Bước 8: Nhập Nội dung chuyển tiền.

Nhập Số tiền cần chuyển.

Bước 9: Chọn Tiếp tục.

Nhập Số tiền cần chuyển.

Bước 10: Đến bước này, ứng dụng yêu cầu bạn phải Xác nhận SMS OTP. Nhập mã xác nhận và chọn Xác nhận.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 11: Nhập mã OTP xác thực giao dịch được gửi từ Vietcombank đến số điện thoại của bạn.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

Bước 12: Xác nhận.

Chọn Hình thức chuyển tiền.

MUA NGAY SẠC DỰ PHÒNG CHÍNH HÃNG, GIÁ CỰC ƯU ĐÃI

Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể chuyển tiền bằng ứng dụng Digibank của Vietcombank trên điện thoại, máy tính. Đừng quên chia sẻ bài viết cho bạn bè và nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn thành công!

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm