Blog

Báo cáo tổng kết Chi bộ năm 2021 (6 mẫu)

51
Báo cáo tổng kết Chi bộ năm 2021 (6 mẫu)

TOP 6 mẫu báo cáo tổng kết Chi bộ năm 2021, kèm theo hướng dẫn viết báo cáo tổng kết rất chi tiết. Qua đó, giúp các bạn tham khảo để nhanh chóng viết báo cáo tổng kết lại các hoạt động, công tác trong năm 2021, rồi đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo.

Với 6 mẫu báo cáo tổng kết Chi bộ 2021 này, sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm, biết cách viết báo cáo tổng kết đúng chuẩn, đúng mẫu. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 1

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 2

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 3

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 4

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 5

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 6

Cách viết báo cáo tổng kết chi bộ 2021

Phần đầu báo cáo

 • Ghi rõ tên Đảng ủy cấp trên; tên chi bộ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.
 • Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ nào.
 • Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo: Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, tình hình chi bộ.

Phần nội dung chính báo cáo tổng kết

Phần 1: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong năm qua, nhiệm kỳ qua

* Khái quát đặc điểm, tình hình chung trong chi bộ

 • Nêu sơ lược một vài đặc điểm về chi bộ (thuộc địa phương nào, hoạt động trong lĩnh vực nào), tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
 • Ghi rõ số lượng đảng viên trong chi bộ, chỉ rõ số đảng viên chính thức, dự bị, số đảng viên là nữ, số đảng viên chuyển đến, chuyển đi; số lượng đảng viên phân chia theo trình độ.
 • Chỉ ra những thuận lợi: sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
 • Chỉ ra những khó khăn: nêu một vào khó khăn chi bộ gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động phù hợp với thực tế chi bộ mình.

* Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ theo năm, nhiệm kỳ

– Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

– Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua:

 • Triển khai nhanh chóng, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương, của ngành.
 • Rèn luyện đội ngũ đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
 • Chỉ rõ các kết quả đạt được: tỉ lệ đảng viên có tư tưởng, chính trị tốt, số đảng viên vi phạm.

– Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với các chi bộ cơ quan): tùy theo chi bộ ngành nào, lĩnh vực nào thì tổng hợp kết quả lãnh đạo chuyên môn phù hợp với chi bộ mình.

– Kết quả công tác xây dựng Đảng:

 • Công tác sinh hoạt Đảng: Xây dựng quy chế tổ chức sinh hoạt đúng theo định kỳ, có nề nếp, chất lượng, có tỉ lệ đảng viên tham gia cao trong các kỳ sinh hoạt, học tập Nghị quyết.
 • Công tác thu nộp đảng phí: có đúng quy định, trích nộp lên Đảng ủy kịp thời hay không.
 • Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng: Ghi cụ thể số đảng viên được kết nạp, số quần chúng được bồi dưỡng trong năm, nhiệm kỳ qua.

* Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua

 • Tồn tại: chỉ ra những điểm tồn tại cơ bản tại địa phương, đơn vị mà chi bộ lãnh đạo chưa giải quyết được.
 • Nguyên nhân: chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế chưa được khắc phục đó tại chi bộ: cơ sở vật chất hạn chế, các đoàn thể chưa sát sao, công tác phê bình và tự phê bình hạn chế, lãnh đạo chưa hiệu quả.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới, nhiệm kỳ tới

Trước hết chi bộ bự báo một vài bối cảnh cơ bản có tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm tới, nhiệm kỳ tới.

* Đề ra các chỉ tiêu

Chi bộ nêu ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đạt được trong thời gian tới: chi bộ trong sạch vững mạnh; các đoàn thể vững mạnh xuất sắc…

* Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm

 • Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ các chính trị: Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và sự phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo địa phương; các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 • Phương hướng của chi bộ trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức.
 • Phương hướng của chi bộ trong xây dựng chính quyền, các tổ chức trong cơ quan, đơn vị mình.
 • Phương hướng của chi bộ trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.
 • Phương hướng của chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận.

* Xây dựng hệ thống giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình chi bộ, đơn vị.

* Đưa ra những đề xuất, kiến nghị với cấp trên (nếu có).

Phần cuối báo cáo

 • Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết chi bộ.
 • Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm