Blog

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 (5 Mẫu) Bản tự đánh giá Đảng viên mới nhất – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

40
Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 (5 Mẫu) Bản tự đánh giá Đảng viên mới nhất – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 làbiểu mẫu được lập ra đểđảng viên tự đánh giá, nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân. Đồng thời từ đó nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Việc viết bản tự kiểm điểm đảng viên sẽ dựa trên những nguyên tắc đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Vậy sau đây là 5 mẫu bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 – Mẫu 1

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 – Mẫu 2

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 – Mẫu 3

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 – Mẫu 4

Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2022 – Mẫu 5

Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành

– Trên cùng bên phải bản tự kiểm điểm sẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam cùng địa điểm, thời gian làm văn bản;

– Phía bên trái sẽ ghi thông tin Đảng bộ và Chi bộ (Ví dụ: Đảng bộ UBND phường Phú Thịnh, Chi bộ 1);

– Thông tin cá nhân của người lập bản tự kiểm điểm (họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác…);

– Nội dung tự kiểm điểm:

+ Tư tưởng chính trị:

Có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực…

+ Phẩm chất đạo đức:

Tuyên truyền, vận động người thân chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; lắng nghe ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái…

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Về công tác chuyên môn, công tác chi bộ.

+ Ý thức kỷ luật:

– Thực hiện nề nếp, chế độ theo quy định, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt…

– Thành tích đạt được, hạn chế và phương hướng phát thực hiện trong năm tới.

– Tự xếp loại bản thân.

Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành

– Theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.

– Bảo đảm thống nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– Lấy đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong đánh giá, xếp loại hàng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Việc kiểm điểm đảng viên thường được thực hiện theo hàng năm. Vậy mục đích của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?

– Kiểm điểm tự phê bình cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân tự nhìn lại, tự chỉnh sửa lại bản thân để từ đó có thể đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đọa, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh tình trạng ngại va chạm, né tránh, thấy sai không đấu tranh. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để khắc phục và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của tập thể.

– Các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đặc biệt là những người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Biểu mẫu giáo dục

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm