Blog

Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (10 Mẫu)

62
Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 (10 Mẫu)

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là biểu mẫu được mỗi cá nhân đăng ký mục tiêu của mình tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan nhà nước. Nội dung trong bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2022 bao gồm thông tin cá nhân của người đăng ký, các nội dung đăng ký, giải pháp, mục tiêu phấn đấu của cá nhân đảng viên trong năm.

Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua và chuyên đề học tập toàn khóa năm 2022. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ cuối năm 2022 phải gắn liền với kết quả học tập và làm theo Bác. Vậy sau đây là 10 mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng đón đọc.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2022

Mẫu bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2022

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Bản đăng kí học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2022 của đảng viên

Bản đăng ký thi đua cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2022

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022

Bản đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022

Tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề năm 2022

Chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay .”

Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. Xác định nội dung học tập và làm theo từng tháng, từng quý sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn thời gian tới. Các nội dung cần tập trung thực hiện: – Quý I/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Liên hệ công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công gắn với các Quy định về nêu gương và Quy định về những điều đảng viên không được làm. – Quý II/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Liên hệ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; rèn luyện bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý III/2022: học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Liên hệ việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. – Quý IV/2022: tổ chức cơ sở đảng đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề 2022; việc đưa nội dung học tập và làm theo chuyên đề 2022 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước tập thể chi bộ về kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân. Chú trọng kết hợp thực hiện nội dung học tập và làm theo với kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

>>> Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm