Blog

Unit 6 Lớp 8 – Skills 2 – Báo Song Ngữ

66
Unit 6 Lớp 8 – Skills 2 – Báo Song Ngữ

Skills 2

(phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Listen to the fairy tale. The princess and the Dragon and correct the following statements – Nghe câu truyện cổ tích Công chúa và Con rồng và sửa những phát biểu sau.

https://baosongngu.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/44-track-44.mp3

Audio script:

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a castle with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad.They promised to give gold to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring with anger. One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

Dịch:

Read more: Dự kiến điểm chuẩn thi lớp 10 các trường ở TP.HCM năm 2022

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu sống trong một tòa lâu đài với cô con gái xinh đẹp của họ. Một đêm, một con yêu tinh xấu xí bắt cóc nàng công chúa và bỏ cô lên ngọn tháp cao và tăm tối của nó. Nhà vua và hoàng hậu rất buồn. Họ hứa sẽ tặng vàng cho kỵ sĩ nào giải cứu được công chúa. Rất nhiều kỵ sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều bỏ chạy khi đi đến tòa tháp đó và nhìn thấy con yêu tinh đang gào thét với sự giận dữ. Một ngày, một con rồng bay ngang qua tòa tháp và nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của công chúa. Con rồng đã bay vào tòa tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay con yêu tinh đi xa. Con rồng đã cứu sống công chúa khỏi tòa tháp và nhẹ nhàng đặt cô lên lưng nó. Họ bay trở lại tòa lâu đài. Nhà vua và hoàng hậu rất vui mừng. Con rồng biến hình lại thành một chàng hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.

1. prince ⇒ princess 2. giant ⇒ an ugly ogre 3. sing ⇒ cry 4. made friends with ⇒ married

2. Listen again. Fill the missing wordsNghe lần nữa. Điền vào những từ còn thiếu.

https://baosongngu.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/45-track-45.mp3 1. castle 2. give gold 3. with anger 4. breath 5. strong back

3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story – Ghi chú về một trong câu truyện cổ tích yêu thích. Em có thể sáng tạo ra câu chuyện riêng của em.

Gợi ý:

Title: The hundred knot bamboo tree Main characters: Khoai and the landlord Plot: beginning Once upon a time, there was a poor man named Khoai, who worked as a servant for a landlord in the village. The landlord was very mean, but he had a single, beautiful daughter. Plot: middle He promised Khoai that if he worked hard, he would be allowed to marry the landlord’s daughter. One day, he asked if Khoai had found a hundred knot bamboo tree. Khoai go to the forest to find and get help from the Buddha. When he got home, Khoai realized he had been tricked. Plot: end Khoai punished the rich man with a spell that caused him to stick to a bamboo tree. Khoai tied the knot with the landlord’s daughter that day, and they lived together happily forever and ever.

Dịch:

Tựa đề Cây tre trăm đốt Các nhân vật chính Khoai và lão phú ông Cốt truyện: Mở đầu Ngày xưa có một anh nông dân nghèo tên là Khoai đi làm thuê cho một phú ông trong làng. Phú ông tính rất keo kiệt nhưng có một cô con gái xinh đẹp mà chưa gả chồng. Cốt truyện: Phần chính Phú ông hứa nếu Khoai làm lụng chăm chỉ, phú ông sẽ gả con gái cho. Một ngày phú ông nói nếu Khoai tìm được cây tre trăm đốt. Khoai vào rừng tìm và nhận được sự giúp đỡ của Bụt. Khi trở về nhà, Khoai nhận ra mình đã bị lừa Cốt truyện: Kết Khoai đã trừng phạt phú ông bằng việc làm cho ông ta dính vào cây tre. Khoai đã kết hôn với con gái lão và họ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.

4. a. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess and the Dragon as a modelSử dụng ghi chú của bạn trong phần 3 để viết một câu truyện cổ tích. Sử dụng kiểu truyện “Công chúa và Con rồng” làm mẫu.

Read more: Lịch sử 11 Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)

Gợi ý:

Once upon a time, there was a poor man named Khoai, who worked as a servant for a landlord in the village. The landlord was very mean, but he had a single, beautiful daughter. He promised Khoai that if he worked hard, he would be allowed to marry the landlord’s daughter. Khoai was very honest, so he believed the landlord. He worked day and night and looked forward to getting married. However, the landlord didn’t keep his promise. One day, he said if Khoai had found a hundred knot bamboo tree, Khoai would be married to his daughter. But all day, Potato could not find a hundred knot bamboo. Suddenly, Buddha appeared and helped him. When he got home, Khoai saw the two families holding their wedding. He realized he had been tricked. When the bamboo was a hundred knots tree, the wealthy man and landlord stuck to the bamboo, Khoai said: “unstick, unstick”. It immediately came apart and the rich men were free. The wealthy man and his son left the wedding feast in a hurry. Khoai tied the knot with the landlord’s daughter that day, and they lived together happily forever and ever.

Dịch:

Ngày xưa có một anh nông dân nghèo tên là Khoai đi làm thuê cho một phú ông trong làng. Phú ông tính rất keo kiệt nhưng có một cô con gái xinh đẹp mà chưa gả chồng. Phú ông hứa nếu Khoai làm lụng chăm chỉ, phú ông sẽ gả con gái cho. Khoai là người thật thà nên Khoai đã tin lời phú ông. Khoai làm việc quần quật từ sáng đến tối để chờ đến ngày cưới vợ. Tuy nhiên, phú ông không giữ lời hứa. Một ngày phú ông nói nếu Khoai tìm được cây tre trăm đốt, anh sẽ được kết hôn với con gái của lão ta. Nhưng cả ngày, Khoai không tìm được cây tre nào trăm đốt cả. Buồn chán và mệt mỏi, anh bắt đầu khóc. Đột nhiên bụt hiện lên và giúp đỡ anh. Khi trở về nhà, Khoa nhìn thấy hai gia đình đang tổ chức đám cưới. Anh nhận ra mình đã bị lừa. Khi cây tre thành trăm đốt, cả lão nhà giàu và phú ông đều bị dính vào cây tre, Khoai hô: “Khắc xuất, khắc xuất”. Lập tức cây tre rời ra, phú ông và lão nhà giàu được cứu thoát. Lão nhà giàu cùng con trai nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới. Khoai liền kết hôn với con gái phú ông vào hôm đó và hai vợ chồng họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời.

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories – Trao đổi những câu chuyện với bạn học và đọc câu chuyện của mỗi người.

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Read more: 5 BƯỚC LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 9 – Trường THCS Đào Duy Từ Hà Nội

Capture (v): Bắt giữ

Rescue (v): Giải cứu

Stick (v): Dính

Landlord (n): Phú ông

Bamboo (n): Cây tre

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales

0 ( 0 bình chọn )

Online Library GoSpring

https://gospring.vn
GoSpring- Aggregate and evaluate comprehensive information

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm