Lớp 1 2 3 4 5

Luyện tập về câu hỏi (trang 137) - Tiếng Việt 4 tập 1

15 giờ 48 phút trước 31

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi trang 137 giúp các em học sinh tham khảo, trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 14 Tiếng Việt 4 tập 1 thật tốt. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn bài Luyện tập về câu hỏi cho học […]

Lớp 6 - 7 - 8 -9

Mầm Non - Mẫu Giáo

Trẻ mẫu giáo học tiếng Anh: ipad, youtube không liệu có đủ? -

24/05/2022 07:35 81

Trẻ mẫu giáo học tiếng Anh Những năm gần đây, nhận thức của đông đảo phụ huynh về sự cần thiết của việc trẻ mẫu giáo học tiếng Anh sớm cho con đã tăng rõ rệt. Kéo theo đó là sự bùng nổ nhu cầu cho con được khám phá, cọ xát và bồi dưỡng […]

Blog

Tin tức - Sự kiện

Tạo niềm vui học tập cho HS lớp 1 trong từng tiết học. Ảnh: Đức Trí PGS.TS Bùi Mạnh Hùng – Phó tổng Chủ biên CTGDPT 2018; Tổng chủ biên kiêm chủ biên bộ sách Tiếng Việt 1 “Kết nối tri thức với cuộc sống” đã trao đổi xung quanh vấn đề trên để mang […]

24/06/2022 05:57 87

Lớp 6 - 7 - 8 -9

Giải Looking Back Unit 6 SGK Tiếng Anh 7 mới

16 giờ 54 phút trước 17

Bài 5 Task 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature – the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you. (Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Sử dụng những gợi ý bên dưới để giúp em.) Suggestions Questions […]

PET

How to Train Your Dog to Blood Track Deer

46 giây trước 10

No one wants to lose a deer, but it happens to everyone who shoots enough of them. fortunately, it ’ south immediately legal in 36 states to use a trailing pawl in some fashion to help recover a hurt animal. Some people with tracking dogs stay busy with calls closely every day of the season. […]

Bài viết mới

Know The Nose … Of Your Pet

23 phút trước 11

Guppy Fish Growth Stages

25 phút trước 17

Xem thêm